”Målet är att du får upptäcka ljuset på nytt.”

Vår process

För att kunna garantera en hög nivå och ett lyckat slutresultat i alla våra projekt använder vi oss av följande arbetsprocess. Det är viktigt att arbetet sker i rätt ordning så att våra samarbetspartners vet när i processen de ska göra vad.

6 M4 A1625 1

Utforska

Nu börjar upptäcktsresan. Vi träffas och lär känna dig som kund. Vad är din vision och tanke? Vad vill du uppnå? Vilka är dina behov och önskemål? Vi träffar inblandade arkitekter, inrednings- och landskapsarkitekter för att resonera kring lösningar och målbild. När vi tagit del av alla förutsättningar och lärt känna dig är det dags för nästa fas.

Skapa

Nu släpper vi lös kreativiteten och börjar skapa. Vi presenterar konceptuella idéer, moodboards, modeller, ritningar och förslag på olika armaturer. Projektet börjar ta form och ljusdesignen visualiseras, så att du enkelt förstår hur det kommer att se ut i miljön. När vi är överens och designen är godkänd, färdigställs hela dokumentationen och underlaget som ligger till grund för ljusdesignen.

Genomföra

Det är nu alla tankar, idéer och ritningar tar form. Material beställs och köps in. Med hänsyn till miljön installeras all infrastruktur med rör och ledningar. Lampor och armaturer kommer på plats och riktas. Allt kopplas ihop och ett teknikrum sätts upp för att kunna styra ljuset. Hela belysningssystemet kontrolleras och provas.

6 M4 A1712

Förverkliga

När allt är på plats programmeras styrsystemet för att kunna justera ljuset som vi tänkt oss. Här sätter vi de olika ljusscenerna med rätt färgtemperaturer, ljusstyrkor och dimmernivåer. Det är nu den verkliga magin uppstår.

Uppleva

Projektet är klart. Dags att tända! Nu får du uppleva allt i ett nytt ljus och känna vilken skillnad det kan göra; hur det påverkar dig, ditt sinne och miljön. Helt enkelt upptäcka ljuset på nytt. Sist men inte minst kommer du märka hur intuitivt och fantastiskt enkelt det är att styra belysningen.

6 M4 A1679

Cookies

”Denna webbplats använder cookies för att förbättra besöksupplevelsen på artoflight.se Vi använder även cookies för att kunna anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Våra cookies lagrar inte information för att identifiera dig.

Genom att göra inställningar i webbläsaren kan du blockera webbcookies. Det kan innebära att vissa tjänster på webbplatsen inte fungerar samt att du får se detta meddelande ofta.”